27 septembra, 2023

Ukrajinci považujú Slovensko za priateľa, Maďarsku a Nemecku nedôverujú. Sociologický výskum

Ukrajinci považujú Slovensko za priateľa, Maďarsku a Nemecku nedôverujú. Sociologický výskum

Obyvatelia Ukrajiny určili  ktoré krajiny sú ich priateľmi a nepriateľmi. Väčšina Ukrajincov označila Rusko a Bielorusko za svojich jednoznačných nepriateľov, zatiaľ čo rozhodnutie o Rusku bolo bezprecedentne jednomyseľné. Medzi priateľmi sú takmer všetky európske krajiny, ale jednoznačnú priazeň získali nie všetky.

Vyplýva to z výsledkov reprezentatívneho prieskumu verejnej mienky medzi ukrajinskými občanmi, ktorý vykonala sociologická skupina Rating  18. marca v čase vojny medzi Ruskom a Ukrajinou.

Podľa prieskumu 95% ukrajinských občanov považuje Rusko za „kategoricky nepriateľskú“ krajinu. 3% označili ho za „skôr nepriateľskú“, 1% definovalo ako „neutrálne“ a  „ťažko odpovedať“. Prevažná väčšina (52%) považuje Bielorusko po 24. februári za „kategoricky nepriateľskú“ krajinu. Ďalších 32% ho označuje za „skôr nepriateľa”.

Sk

Nie je to prekvapujúce, keďže väčšina Rusov podľa prieskumu verejnej mienky Activegroup, ktorý sa uskutočnil 11. – 14. marca,   podporuje vojenskú agresiu Ruska voči iným európskym krajinám (86,6%).

Vzťah Ukrajincov k Číne bol definovaný ako neutrálny – myslí si tak 63% respondentov, 15 % respondentov ju označilo za skôr nepriateľskú.

Poľsko splnilo očakávania Ukrajincov

Medzi tými, ktorých Ukrajinci považujú za priateľov Ukrajiny, nie je situácia taká jednoznačná. Áno, Poľsko sa stalo absolútnym lídrom v národných sympatiách. 79 % ukrajinských respondentov označilo túto krajinu za „kategoricky priateľskú“ a ďalších 17 % za „skôr priateľskú“.


Takéto nálady Ukrajincov voči Poľsku boli ovplyvnené správami o schválení priameho dovozu plynu, ktorého garantované dodávky sú možné od 6.marca, ako aj aktivity Poľska na medzinárodnej úrovni na podporu Ukrajiny. Napríklad 18. marca Poľsko iniciovalo mierovú misiu na Ukrajine, o ktorej sa bude diskutovať na najbližšom samite  NATO v Bruseli.

Poľsko však získalo viac preferencií v náladách  Ukrajincov vďaka svojmu postoju k ukrajinským vysídleným osobám. Od začiatku vojny tu privítali viac ako 2 milióny Ukrajincov. Majú pre nich pripravené možnosti aby ostali a hľadali si prácu, ako aj možnosť poberať sociálne dávky.

Je zrejmé, že historický nárast vzájomnej dôvery medzi ukrajinským a poľským národom nemohol zostať bez povšimnutia Kremľa. Rozhodli sa ovplyvniť toto priateľstvo tým, že prišli s tézou o možnosti, že Poľsko prevezme kontrolu nad  západnou časťou Ukrajiny a Ľvovom pod zámienkou mierovej operácie.

Okrem toho medzi „jednoznačne  priateľské“ štáty na Ukrajine zaraďujú Litvu, Spojené kráľovstvo a USA, ktoré získali 85% až 88% podporu.

Neutralita alebo „priateľstvo podľa situácie”

Medzi európskymi krajinami sú však aj také, ktoré Ukrajinci ťažko môžu nazvať priateľmi svojej krajiny. Medzi nimi vyniká susedné Maďarsko – len 13% respondentov ho môže označiť za „rozhodne priateľské“. Ďalších 45 % respondentov označuje Maďarsko za priateľské. Avšak 12% Ukrajincov považuje Maďarsko za nepriateľské voči Ukrajine.

Treba poznamenať, že v Maďarsku v predvečer parlamentných volieb tiež panuje kontroverzný postoj k Ukrajincom, často podmienený politickými preferenciami. Napríklad štvrtina voličov vládnucej strany Fidesz Viktora Orbána viní z vojny samotných Ukrajincov.

V tejto súvislosti je vhodné pripomenúť výsledky z celoukrajinskej štúdie Stredoeurópskeho strategického inštitútu v spolupráci s Nadáciou I. Kučeriva Ddemokratické iniciatívy, ktorej cieľom bolo preskúmať postoje Ukrajincov k stredoeurópskym krajinám.

V tom čase 15,3% ukrajinských respondentov  uviedlo, že Maďarsko má voči Ukrajine nepriateľský postoj, z toho 2% veľmi nepriateľský a 13,3% skôr nepriateľský. Politiku podpory maďarskej národnostnej menšiny zo strany Budapešti označilo 41,4% Ukrajincov za „prípravu na možnú anexiu, pripojenia a okupáciu týchto území k Maďarsku”.

Sk 1

Situácia vo vzťahu k ukrajinským občanom voči Nemecku by mala prinútiť k zamysleniu aj Európsku úniu a najmä Bundestag. Spomedzi opýtaných tak 57% považuje Nemecko za priateľa, ďalších 33 percent ho vníma neutrálne. 6% respondentov ho však označuje za nepriateľa.

Na treťom mieste medzi spornými  priateľmi Ukrajiny sa podľa výsledkov sociologického výskumu umiestnilo Gruzínsko. Na pozadí ukrajinských udalostí a rozhodnutí gruzínskej vlády verí v jej priateľstvo 54% ukrajinských občanov, 33% považuje postoj Gruzínska k Ukrajine za neutrálny.

 

Je potrebné dodať, že prieskum skupiny Rating sa uskutočnil 18. marca medzi obyvateľmi Ukrajiny vo veku 18 a viac rokov vo všetkých regiónoch, okrem dočasne okupovaných území Krymu a Donbasu, formou  telefonického rozhovoru. Vzorka prieskumu bola  1 000 respondentov.

 

InfoPost.Media

Komentáre