16 sierpnia, 2021

Infopost.Media – nowe wielojęzyczne media internetowe o wielokulturowej Ukrainie

Infopost.Media – nowe wielojęzyczne media internetowe o wielokulturowej Ukrainie

Niniejsze wydanie społeczno-polityczne opowie publiczności ukraińskiej o wspólnotach narodowych kraju, a także jej wspólnotom narodowym o Ukrainie.

Jego celem jest wzmocnienie narodowego dialogu i spójności oraz przeciwdziałanie dezinformacji i manipulacji kwestiami etnicznymi w Ukrainie.

Infopost Prez 1 6

Wydanie skoncentruje się nie tylko na tematach kulturowych, które są powszechne dla odzwierciedlenia życia wspólnot narodowych. InfoPost zajmie się również kwestiami społeczno-politycznymi, transgranicznymi oraz międzypaństwowymi.

W celu dalszej promocji integracji, redakcja InfoPost.Media będzie generować wiadomości i analitykę w różnych językach, w tym ukraińskim, węgierskim, słowackim, rumuńskim i angielskim.

Nosiciele tych języków i przedstawiciele społeczności narodowych dołączyli do zespołu redakcji InfoPost.Media prowadzonej przez Dmytra Tużańskiego, który oprócz pracy w mediach jako konsultant, od 10 lat zajmuje się kwestią mniejszości narodowych na Ukrainie, bada światowe praktyki pojednania i spójności, w szczególności w 2019 roku uczestniczył w The International Visitor Leadership Program (IVLP).

– Nasza redakcja będzie miała siedzibę w Użgorodzie, zgromadziliśmy tu nie tylko użytkowników różnych języków i kultur, ale również zespół ludzi z doświadczeniem w pracy z czołowymi ukraińskimi mediami, a także mediami zachodnich sąsiadów Ukrainy. Jednocześnie mamy autorów z Bukowiny, Odessy i Chersonu. Będziemy wydaniem ogólnoukraińskim i nawet środkowoeuropejskim, skupiającym się na specyfice regionalnej.

Według niego InfoPost.Media planuje stać się platformą do otwartych dyskusji, oddając głos tym, którzy szukają konstruktywnego dialogu dotyczącego skomplikowanych tematów.

Pl Trutitle Frame 4 2

– Naturalna wielokulturowość i wieloetniczność Ukrainy są dziś jednym z kluczowych warunków i zasobów pogłębiania demokracji, spójności społeczeństw, stabilności i rozwoju krajów, tworzenia narodu politycznego. Wielokulturowość i wieloetniczność silnie łącza Ukrainę z Europą Środkową i ogólnie demokratycznym Zachodem. Jest to synergia wewnętrznych reform i budowania mostów ze światem. Jednak niestety od 2014 roku Rosja rozpoczęła bezpośrednią i hybrydową agresję przeciwko Ukrainie, używając „mapy etnicznej” jako powód, a wielokulturowość Ukrainy jako słabość i wrażliwość – wyjaśnia założyciel redakcji Dmytro Tużański.

Infopost Prez 5

– W ósmym roku wojny Rosja nadal upiera się, że chroni etnicznych Rosjan i rosyjskojęzycznych na Ukrainie, gdzie pozornie toczy się wojna domowa. Niestety w Ukrainie i za granicą nadal wierzy się w tę rosyjską narrację, choć o jej absurdalności świadczy jedynie fakt, że z ponad 14 tys. osób zabitych w wojnie na Donbasie znaczna część to są etniczni Rosjanie i rosyjskojęzyczni, którzy bronili Ukrainę od agresji rosyjskiej. Ofiarami rosyjskich hybrydowych operacji specjalnych na Ukrainie w ostatnich latach były wszystkie bez wyjątku społeczności etniczne – Węgrzy, Rumuni, Żydzi, Polacy, Tatarzy Krymscy i inni. Rosja stara się wykorzystać naturalną wrażliwość kwestii etnicznej z trudnym okresem odbudowy ukraińskiej państwowości do prowokowania wewnętrznych konfliktów na Ukrainie i zasiania nieufności. Wszystkiemu musimy przeciwdziałać wspólnie, zarówno na Ukrainie, jak i we współpracy z całym cywilizowanym światem. Przecież jest to zagrożenie nie tylko dla państwa ukraińskiego czy jedności kraju; chodzi o zagrożeniu dla wartości i wspólnej wizji różnorodności etnicznej jako bogactwa, a nie zagrożenia. Ukraina musi być przykładem nie tylko przeciwdziałania rosyjskiej hybrydowej agresji, ale także zmian wewnętrznych i wysiłków społecznych, by przeciwdziałać „mowie nienawiści”, „hejtu”, nieufności, a zamiast tego ustanowić tolerancję, cierpliwość oraz inkluzję jako składniki najnowszego ukraińskiego narodu politycznego. Mimo tego, że ten temat jest dość skomplikowany, InfoPost.Media nie będzie ani akademickie, ani nudne. Chcemy być odważni, ciekawi i interaktywni. Będziemy budować mosty i wzmacniać zaufanie.

Infopost Prez 12

Wydanie InfoPost.Media stworzone przez zespół Organizacji Społecznej Instytutu Strategii Śródkowoeuropejskiej w ramach projektu wspieranego przez Amerykańską Agencję Rozwoju Międzynarodowego (USAID).

Wydanie jest otwarte na współpracę. Możesz skontaktować się z nami:

editor.infopost@gmail.com

https://www.facebook.com/InfoPost.media.ua

+380673278074

Comments