22 november, 2021

A társadalom jelentősen hozzájárulhat az oktatás fejlődéséhez

A társadalom jelentősen hozzájárulhat az oktatás fejlődéséhez

A tanév kezdetén beszélgettünk Leszisin Elvirával, a „Kárpátalja innovciós oktatása” nevet viselő szervezet vezetőjével. Elvira asszony mesélt az oktatási rendszer jelenlegi modern tendenciáiról, illetve a tanulók oktatáshoz való hozzáállásanak javítását elősegítő módszerekről.

1

fotó a tanárok beregvidéki foglalkozásán készült. Elvira asszony a második balról

 

Meglátása szerint, melyek ma az oktatás főbb trendjei?

Valószínűleg az interaktív oktatási módszerek. Ezek a gyerekek már az ún. Z generációhoz tartoznak, akik számára már nem a tanár az információ legfőbb forrása, hiszen ott van az internet. A fejlődésükben már jóval előrehaladtak. Gyakran ismétlem, hogy nekünk felnőtteknek, hallgatnunk kell a gyerekekre. Nagyon sok kérdésben, jobban tájékozottak, mint mi felnőttek. Ők már vezetők, és nagyan fontos, hogy ezt a vezetői szerepet ne nyomjuk el bennük.

Társadalmi szervezetünk egyik alapítója Oleszja Kalinics – Ukrajna érdemes tanára  2015-ből. Ő nagyon elszánt és van akarata. Könyveket ír, és a külső független tesztelésre való felkészülést elősegítő munkafüzeteket bocsájt ki. Oleszja az órák levezetésének nagyon érdekes formáit választja: vegyes oktatási formákat alkalmaz, illetve a fordított osztály módszerét – ahol a gyerekek az anyagot otthon készítik elő, majd az órán dolgozzák fel. Tanulói, remek erdeményeket produkálnak a külső független tesztelésen, ami sok mindent elárul.

Milyen kihívásokkal szembesülnek a kárpátaljai tanárok?

Az iskolákban modern és korszerű tantárgyakat kell oktatni. Hiányt szenvedünk olyan órákból, mint például pénzügyi fegyelmezettség vagy éppen médiahelyesség. Sok nagyvárosi iskolában már bevezetik őket, ám a falusi iskolákban más a helyzet.

Oktatási programunk elég mozgalmas. A végzős tudással távozik az iskolából, ám gyakorlati képességek nélkül, amit nem tud alkalmazni a felnőtt életben. Ezért az órán a gyakorlatnak többnek kell lennie mint az elméletnek.

Hogyan jobb oktatni az ukrán nyelvet jelenleg?

Jó, ha a gyereknek nyelvet interaktív vagy játékos formában oktatják. Ahogy ez például az angol nyelvvel történik.

A gyerekek motiválása érdekében fontos, hogy reményt keltsünk bennük: a külső független tesztelése akadályának leküzdése nem olyan nehéz, mint ahogy számukra ez tűnik. A gyerekeknek hinniük kell magukban. Még 2019-ben a Bombasztikus GoCamp táborban Dmitro Tuzsanszkij politológussal találkozhattak a magyar nyelvű gyerekek. Saját történtét mesélte el, amely inspirálja a gyerekeket.

Véleményem szerint, ha gyakrabban mutatnánk be olyan embereket, akiknek magyar gyökereik vannak, de Ukrajnában maradva mégis sikereket értek el, ez inspirálná a gyerekeket.

Tudom, hogy a „Tanuljunk együtt” proekt olyan felvételek sorozatát készíti a nemzeti kissebbségek számára,amelyek épp ilyen történeteket mesélnek el.

A tábor az ukrán nylvet egy másik oldalból mutatta be:interaktív oktatás, órák csoportokban és párakban, nyelvtanulás Szvjatoszlav Vakarcsuk vagy a KAZKA együttes dalai segítségével. A végén, a név nélküli hozzászólások közül a következő szöveget tartalmazó üzenetet jegyeztem meg: „Képzeljenek el egy fekete sivatagot és benne a fény szikráját. Ez a proekt –  a szikra.” Ilyen szavak után a hideg futkos a hátadon, hiszen rádöbbensz arra, hogy a tábor a nap egyik sugara volt a gyerekek számára.

2

fotó a BombeZNO táborban készül

 

A „Tanuljunk együtt”-el nagyon érdekes együtt dolgozni, mivel látom, hogy valóban Ukrajna jövőjén dolgoznak, illetve, hogy megmutassák, az ukrán nyelvet érdekesen is lehet tanulni.

Elvira asszony, milyenek az ukrán nyelv tanulásának különlegességei második nyelvként?

A nemzeti kisebbségből jövő gyeremekek számára az ukrán nyelv nem anyanyelv. De még csak nem is tartozik ugyanabba a nyelvcsoportba. Nagyon sok nemzeti iskolákban tanárként dolgozó kollégám véleménye szerint, a gyerekek sokkal könnyebben és pozitívabban fogadnák az ukrán nyelv oktatását, ha második nyelv oktatásának módszere szerint tanítanák számukra. A gyerek az ukrán nyelvet nem otthon, hanem például az iskolában hallják csak. Egy magyar nyelvű családból jövő iskolás nem rendelkezhet olyan ukrán szókinccsel, mint az az iskolás amelyik egy ukrán nyelvű családból érkezik.

Mi késztette arra, hogy létrehozzon egy tásadalmi szervezetet?

A társadalom jelentősen hozzájárulhat az oktatás fejlődéséhez. A GoGlobal kezdeményezésének köszönhetően illetve a „Tanuljunk együtt” proekt által szervezett Bombasztikus GoCamp vagy más, tanárok motivációját elősegítő webinárok megmutatták számomra, hogy ilyen találkozások után a pedagógusoknál megjelenik az önmagukba vetett hit, illetve annak megértése, hogy tőlük sok minden függ. Ahogy Churchill is mondta: „Az iskolai tanárok hatása semmivel sem kisebb, mint az elnöké vagy a miniszterelnöké”. 

Társadalmi szervezetünk léterhozói egytől egyig – pedagógusok.  A 2018-s reform idején , amikor bevezették az Új ukrán iskolát, mindegyikük végigjárta saját fejlődési lépcsőfokát. Ekkor arra gondoltam, hogy miért is ne próbaljam ki magam a társadalmi szférában, talán ott még többet tehetek az oktatásért? Felajánlottam a kollegámnak, hogy hozzunk létre egy társadalmi szervezetet. Akkor azonban a szavakon túl az ügy nem jutott. 2020-ban kezdtem ezzela kérdéssel komolyan foglalkozni. 

Mi a célja a társadalmi szervezetük működésének?

Társadalmi szervezetünk 2020-ban jött létre. Munkánk alapja – oktatási tevékenység, fiatal mozgalom fejlesztése, illetve a nők társadalmi szerepvállálási aktivitásának növelése. Nagyon sok aktív tanárnőnk van, akik nem csupán az iskolában tudnának dolgozni, hanem jelentősen hozzájarulhatnának a térségek és a megye fejlődéséhez.

3

fotó a Bombasztikus GoCamp-n készült. Elvira asszony a harmadik balról

 

Augusztusban az STEM-oktatásról szerveztek egy mini-fesztivált. A szaktárca kiemeli a természettudományokat, mint fontosakat, a biológiát, kémiát, fizikát az ország ipari fejlősdése érdekében. Mi a csapattal úgy döntöttünk, hogy meg kell felelnünk az idő kihívásainak. A pedagógustársadalom megszokta, hogy egymást támogatni kell. Helyes irányban haladunk, hiszen a saját és gyermekeink jövője érdekében is dolgozunk.

***

Egyértelmű, hogy az oktatásban sok minden függ a tanártól, pontosabban attól, hogyan adja át az anyagot, mutatja be lehetőségeket, amelyek megnyílnak a tanulók előtt, ha tanulják az államnyelvet. A tanároknak mostanság sok lehetőségük van az oktatás módszereik és munkájuk javítására azon gyerekekkel, akik tanulják az ukrán nyelvet. Nemrég dolgozták ki az „Ukrán nyelv a fizikusoknak és lírikusoknak” nevet viselő online tanfolyamot,azon tanárok számára, amelyek a természettudományokhoz tartozó tantágyakat oktatják a nemzeti kisebbségi iskolákban. Ez a tanfolyam elősegíti a hatékony kommunikációt, és segít a pedagógusoknak. 

 

*Ez a videó az Európai Unió és Finnország Külügyminisztériuma pénzügyi támogatásával készült. A kiadvány  tartalma kizárólag a  partner neve> felelősége és nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió vagy Finnország Külügyminisztériumának hivatalos álláspontját.

 

InfoPost.Media

Hozzászólások