Аналітика 14 Листопада 19:31

Королівське Євангеліє – найдавніша збережена рукописна книга Закарпаття

Як з’явилася високохудожня пам’ятка, чому довкола неї стільки загадок і чи має вона майбутнє?

620 років тому у замку Нялаб, руїни котрого височіють над селищем Королево, чоловік на ім’я Станіслав Граматик створив Євангеліє – одну з перших датованих рукописних книг на території Закарпаття. Невідомо, ким був переписувач, звідки походив, але з упевненістю можна сказати: завдяки йому з’явилася високохудожня, особлива за мовленнєвими ознаками та на рівні структури пам’ятка. Ця історія схожа на легенду, однак вона реальна, з багатьма невідомими і навіть фантастичними сюжетами, зникненням книги на 500 років та дивовижною появою всередині ХХ ст. 

1. Сторінка з післямовою Станіслава Граматика.

Сторінка з післямовою Станіслава Граматика. Тут указано, що книга переписана в “михалевѣ избѣ кралхазской”, тобто в сучасному Королеві. Професор Павло Чучка зауважив у цьому записі традиційну закарпатську форму імені – “Мигаль”.

 

Шлях Королівського Євангелія до нас – це не лише століття від її появи, а й сьогодення. Книгою захоплюються, однак вона все ще залишається малодослідженою. Пожвавленню інтересу сприяло створення факсимільного видання за державні кошти в 2016 р. Утім оригінал руйнується, умови його зберігання незадовільні, як і багатьох давніх книг на Закарпатті. 

Розповідаємо про важливі події з історії Євангелія, людей, котрим не байдужа його доля, та численні загадки, що потребують вивчення і сприяють різним маніпуляціям. 

 

“Неймовірно, що в такій місцевості могли створити такий твір”

Для розуміння мотивів створення давньої книги важливо знати історичний контекст. Замком і Королевом у XІV ст. володіли волоські (румунські) воєводи Балк і  Драг. Мараморощина, зокрема східна частина Угочанського комітату, де виготовлено Євангеліє, була заселена переважно волохами. Замовником Святого Письма могли бути тільки багаті, впливові люди, які прагнули підкреслити свій статус, та які вміли читати. Коло таких людей було надзвичайно вузьким. Книга в той час вважалася своєрідною нематеріальною інвестицією, що сприяла іміджу й персональному бренду, кажучи по-сучасному. 

Достеменно невідомо, чи Євангеліє створили в Королівському замку, чи на території селища. Переписувач Станіслав Граматик зазначає: “Съ тетраевангеліе, исписáся вънелабском грáдѣ михалевѣ избѣ, кралхазской…”, що насправді вказує на два різні місця, – пояснює історик, археолог Йосип Кобаль. Так “вънелабском грáдѣ” – це Королівський замок Нялаб, а в “михалевѣ избѣ, кралхазской” – означає поселення Королево. Хоч названі локації майже поруч, все ж із початку XІV ст. вони були окремими адміністративними одиницями. 

Руїни Королівського замку та вигляд із замкової гори

 

Йосип Кобаль припускає, що замовити Євангеліє могли волоські воєводи Драг і Балк. Відомо, що Драг у 1390 р. був у Константинополі й домігся особливого статусу (ставропігії) для Грушівського монастиря. Вірогідно, з цієї поїздки він привіз церковні книги, а, можливо, і протограф Королівського Євангелія. Крім того, на території тогочасної Угорщини і сучасного Закарпаття освічені люди і книги могли потрапити з території Балкан, внаслідок втечі від турецької експансії. Ми знаємо, що в 1396 р. у Болгарії відбулася Нікапольська битва, у якій об’єднані війська християнської Європи під керівництвом угорського короля Сигізмунда зазнали нищівної поразки від турків. У цій битві брали участь і вихідці з сучасного Закарпаття, а також князь Федір Корятович. Останній потрапив у турецький полон і звільнився приблизно в 1400-1401 рр. Тому після цієї битви, цілком імовірно, монахи і вчені люди відступили з угорськими військами в Угорщину. 

26.

Балканська плетінка

 

Тут виникають наступні запитання: чи на територію Закарпаття привезли протограф, чи переписувач приїхав здалеку, чи обоє походили з інших країн? Відомо, що на Мараморощину волохи прийшли з Балкан, підтримували зв’язок із тамтешніми володарями і в добу Середньовіччя. Варто зазначити, що людина з іменем Станіслав Граматик відома в той час також на Балканах, тому важливо дослідити його зв’язок із переписувачем Королівського Євангелія. 

“Неймовірно, що в такій місцевості могли створити такий твір. Виготовлення книги в той час було справою колективною: одна людина переписувала, інша розмальовувала, третя робила верстку та ін. Все це потребувало кількох років, неабияких знань і грошей, тобто 1401 р. – рік завершення роботи над Євангелієм. Книга зроблена з паперу, що для того часу теж не характерно, бо рукописи виконували на пергаменті. Такого матеріалу було вдосталь на території сучасного Закарпаття. Натомість італійський папір використовували рідко навіть в Угорщині. Загадка, як сюди потрапив папір з Італії”, – зазначає Йосип Кобаль.  

Доля книги після створення теж маловідома. На окремому листку з водяним знаком дзвона, який дещо відмінний від того, що в самому Євангелії, записано про його передачу до румунської родини Винц, яка проживала в Марамороші на території сучасної Румунії. Винц був дрібним дворянином, тож дивно, що саме до нього потрапило Святе Письмо.  Крім цієї родини, інших згадок про передачу рукопису немає. Після XV ст. Євангеліє зникає аж до ХХ ст. 

У 1951 р. в Мукачівському монастирі давню книгу випадково знаходить Архімандрит Василій (Пронін). Він першим описує, досліджує рукопис та  публікує наукову статтю в закордонному виданні. Однак на той час ще не міг визначити точне місце виготовлення книги. У 1961 р. духівник передає Святе Письмо в Закарпатський краєзнавчий музей і тут у документах вперше згадується назва “Королівське Євангеліє”. 

Невідомо, як книга потрапила до монастиря на Чернечій горі і коли, бо в публікаціях каталогів кінця ХІХ – початку ХХ ст. її не фіксують. Йосип Кобаль намагався дослідити шлях Євангелія. В одному з чеських описів Закарпаття 1935 р. знайшов згадку про єпископську бібліотеку (сьогодні відділ рукописів, стародруків та рідкісних видань Наукової бібліотеки УжНУ), а також найдавнішу рукописну книгу в ній, датовану 1402 р. Можна припустити, що згадували саме Королівське Євангеліє. Правда, в каталогах єпископської бібліотеки довоєнного часу така книга не фігурує, а на всіх інших є інвентарні номери. Проте, цілком вірогідно, що рукопис потрапив до єпископської бібліотеки в чеські часи. Ми знаємо, що після ліквідації греко-католицької єпархії кафедральний собор і резиденцію передали православним, а частину церковного інвентаря, книг перевезли в Мукачівський монастир. Серед них могло бути й Королівське Євангеліє. 

Йосип Кобаль вважає що ідея реставрації відкриває нові горизонти для дослідження, адже тепер можна використати сучасні технології, методи аналізу, досконало вивчити матеріал, з якого виготовлено Святе Письмо та обкладинка і, можливо, повністю реконструювати текст.    

 

Станіслав Граматик був не просто церковником, а справжнім майстром своєї справи

Однією з тих, хто дослідив художнє оформлення Королівського Євангелія від першої літери до останньої крапки й орнаменту, є кандидат мистецтвознавства, доцент Закарпатської академії мистецтв, керівник проєкту факсимільного видання Одарка Сопко (Долгош). Вона вважає, що за ознаками Святе Письмо дуже близьке до Київського Псалтиря 1397 р., Ліствиці 1387 р., Луцького Євангелія XIV ст., “Галицького” Євангелія 1411 р. Переписувачами таких книг зазвичай були люди, які мали стосунок до церкви. Однак Станіслав Граматик був не просто церковником, а справжнім майстром своєї справи. У церкві вона ставить свічку за душу майстра і закликає жителів Королева пам’ятати про нього. Професійні знання, дослідження творчості Івана Югасевича та багаторічний досвід роботи дозволяє Одарці Сопко (Долгош) упевнено говорити, що лише фахівець міг настільки добре виконати замовлення, знати всі технічні особливості створення книги. 

“Якщо на 1 аркуші писати 4 сторінки, то треба знати, як це робити: 2 сторінки мають бути написані верхнім полем одна до другої. Якщо написати по-іншому, то при згині окремі сторінки будуть вверх ногами. Про це міг знати лише той, хто має фаховий вишкіл. Думаю, Станіслав Граматик самостійно склав структуру Євангелія. Можливо, мав замовлення на стандартне Євангеліє, але передмови, глави після розділів доопрацював самостійно. Якщо вмів писати, то, вірогідно, міг зробити й орнамент. Виділяв фігурними шрифтами останні сторінки певного розділу. Відповідно до конструкції правильно визначив поля. Ця книга зроблена на високому фаховому рівні. Враховуючи те, що він це писав не в скрипторії, де є каліграфи, мініатюристи, інші фахівці, а в замку, то все це вказує на самостійну роботу. Припускаю, що навчався книжній справі в Греції чи в Балканських країнах”, – розповідає дослідниця. 

Структура книги теж привертає увагу. Станіслав Граматик не просто об’єднав чотири Євангелія в одному – від Матфея, Луки, Марка, Іоана, а створив пам’ятку, яку можна було тримати вдома, вона призначена для сім’ї. Після переписаних Євангелій уміщена авторська післямова. Завдяки цьому знаємо, де була написана книга і ким. Остання сторінка – це Дарча грамота Стефана Винца 1401 року, яка теж написана С. Граматиком.

2. Дарча грамота Стефана Винца

Дарча грамота Стефана Винца. У цьому тексті також є місцеві мовні риси початку ХV ст. (“по прозвищу Винц”, “подружіа ми Марѳу”, “полакомится добытку”), а також слов’янські імена, які були поширені в той час на Закарпатті.

 

Особлива складова книги – проповіді від Феофілакта Болгарського, що міститься у Євангелії від Матвея, арк. № 11. Такі тексти, написані в’яззю, мало хто досліджує і може прочитати. Пані Одарка вміє, вона переклала всі 12 заголовків. Феофілакт був проповідником, відомим теологом. Його проповіді використовували в таких книгах, у перекладній літературі. Це підтверджує створення Королівського Євангелія в період, коли відбувалася реформа перекладів: з латинських, грецьких – на кириличні. 

20.

Аркуш із передмовою Феофілакта Болгарського

 

Поєднання кількох стилів та чотирьох видів шрифтів

У Євангелії відображені тенденції книжної справи, поширені в Західній і Східній Європі, а також розмаїття стилів. Одарка Сопко (Долгош) пояснює:

“Є ознаки візантійського стилю, що довго був усталеною формою для прикрашання переважно літургійних книг, заставки, що відносяться до звіриних орнаментів у той же період. Відчутний і нововізантійський стиль, що не був поширений на теренах Київської Русі, а більш характерний для балканських країн і латинських рукописів. Є заставки з народною орнаментикою. Переписувач міг запозичити навіть вишивку з тієї хати, де створював рукопис. Такий мікс характерний для рукописів із території Закарпаття, бо тут є впливи румунських, угорських, латинських, сербських, грецьких мотивів. Майже на всіх заставках по центру є корона – символ лілії, дубові листочки. Це говорить про період панування угорського королівства. Така символіка була і в геральдиці”

Фото обкладинки і першої сторінки факсимільного видання

 

Кольорова гама Євангелія дуже багата. Кольори збереглися через 600 років, тому що переписувач знав технологію виготовлення фарб. Найбільше постраждав текст, написаний чорнилом. Одарка Сопко (Долгош) припускає, що переписувач міг не мати чорнил у такій великій кількості, як це було потрібно для основного тексту, тому виготовляв їх сам. Основою, імовірно, був відвар ліщини, тому що колір трохи зеленуватий. Інша річ – кіновар, червона фарба, що є хімічною сполукою, на неї вода не впливає. Тому червона, синя фарби зберігаються, а основні тексти, написані чорнилами, достатньо зіпсовані. 

Буквиці

 

У книзі використано 4 види шрифтів: устав, півустав, скоропис і в’язь. Застосування скоропису теж говорить про професійність каліграфа. На українських землях поширення скоропису відбулося трохи пізніше. 

“Дуже шкода, що дослідженням тексту Євангелія на Закарпатті майже ніхто не займається. Мені здається, що в Євангелії багато загадок. Прочитані й метаграфовані його останні сторінки – послання С. Граматика і Дарча грамота – завдяки академіку Василю Німчуку і доценту Василю Шарканю. У Львові, Києві є фахівці, що цікавляться такими давніми рукописами, однак їх небагато. На Закарпатті матеріал просто лежить на поверхні, але ним мало хто захоплюється”, – вважає дослідниця. 

Зразки шрифтів у книзі

Факсиміле виконано на італійському папері і зшито вручну подібно до оригіналу

Щоб зберегти й поширити Святе Письмо, 2016 року фахівці Закарпатської академії мистецтв у співпраці з працівниками Львівської академії друкарства створили факсимільне видання за державні кошти. Ідея виникла в 2011 р., під час відзначення 610-ї річниці пам’ятки в Королеві. Перший етап тривав у 2011–2013 рр. та передбачав опрацювання оригіналу, виготовлення електронного макета зі звітами, результатами відтворення аркушів. Одарка Сопко (Долгош) працювала над виданням разом із колегою, викладачкою Світланою Савчин. Другий етап – 2014–2015 рр. – розробка додрукарських процесів, репринт видання.  Зробили максимально точний макет, який можна було виготовити на той час. 

Процес роботи над факсимільним виданням у січні 2011 р. На фото Одарка Сопко (Долгош); головний зберігач фондів Закарпатського обласного краєзнавчого музею ім. Т. Легоцького Тетяна Шевніна; викладач кафедри дизайну Закарпатської академії мистецтв Світлана Савчин

 

Паралельно дослідники реконструювали оправу. З оригінальної залишилися лише дві дошки і фрагмент шкіри. Юлія Стемпіцька зі Львівської академії друкарства взялася за реконструкцію та розробила два варіанти – в готичному й візантійському стилях. Шкіряну оправу зробив вручну Олександр Сидоренко з Львівської академії мистецтв. Вирішили відтворити візантійський тип – гаряче тиснення на шкірі без золота, за аналогією латинських рукописів Західної Європи, що характерно для території Закарпаття. 

1. Заставка з рисами нововізантійського стилю. 2. Заставка з рисами нововізантійського стилю, концентричними колами та рослинними елементами

 

З 2014 по 2016 р. працювали над факсимільним виданням, яке повинно було максимально відповідати оригіналу: повторювати структуру й матеріал. Тому замовили папір з Італії. Учасники проєкту зробили дуже багато пробників, доки знайшли потрібний. Видрукувані зошити по 8 сторінок зшивали вручну. Вся технологія була дотримана. 

Королівське Євангеліє

 

“Найбільша проблема під час підготовки факсимільного видання – обмеженість у часі. Ми відтворили близько 85 % тексту, який був утрачений: у комп’ютерних редакторах прочищали верхні шари і вручну проявляли кожну літеру. Це дуже кропітка робота, сиділи день-ніч. Частина дизайнерів працювала в Ужгороді, інша – в Києві, третя – у Львові. Кожен мав свою ділянку роботи саме з очищення текстових сторінок. Наступний етап – коли вже відтворили орнаменти. Звісно, зараз є кращі програми, ніж тоді. Є такі сторінки, на яких чорнила ніколи не відтворимо. Натуральні барвники під упливом вологи псуються. Крім того, не знаємо, в якому приміщенні книга зберігалася до виявлення в Мукачівському монастирі”, – розповідає Одарка Сопко (Долгош)

12. Одарка Сопко (Долгош) під час конференції

Одарка Сопко (Долгош) під час конференції в Королеві у жовтні 2021 р.

 

Мистецтвознавець разом із директором Мукачівського драматичного театру, ексочільником департаменту культури Юрієм Глебою вперше презентувала факсиміле в Києві. Після того учасників проєкту запросили до інших міст України. Пані Одарка пригадує, як під час презентації в одній із бібліотек працівники похвалилися, що мають 4 сторінки з рукописної книги:

“У нас масив реліквій і ми не цінуємо цього. Нам потрібно 5 музеїв рукописної книги створити! Говорю про це роками, але не хочуть чути. В інших областях набагато більше цікавляться книгами”

13. презентація в Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці, 2016 р.

Презентація в Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці, 2016 р.

У текстах є вкраплення закарпатського діалекту, утім від маніпуляцій це не захищає

У наукових публікаціях про Королівське Євангеліє іноді трапляються помилкові, навіть маніпулятивні твердження. Це пов’язано з недостатньою вивченістю пам’ятки. Відповіді на запитання про походження протографа рукопису і його автора частково може дати лінгвістичний аналіз, – зазначає кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики УжНУ Василь Шаркань. Разом із академіком Василем Німчуком він опрацював тексти цієї книги. Однак Євангеліє досі залишається малодослідженим, бо рукопис – у дуже поганому стані. Тому подальше вивчення можливе після реставрації. 

“Мова пам’ятки різна: власне євангельський текст написаний церковнослов’янською, а мову двох оригінальних текстів наприкінці книги (післямова Станіслава Граматика й дарча грамота Стефана Винца) вчені кваліфікують як староукраїнську зі вкрапленнями тогочасного закарпатського діалекту. Ці дві сторінки мають особливе значення для історії нашої культури, адже на них – найдавніші оригінальні тексти, створені на Закарпатті староукраїнською мовою. У публіцистичних працях іноді трапляється порівняння Королівського Євангелія з Пересопницьким, але цього робити не варто, оскільки обидві пам’ятки дуже цінні, створені в різний час у різних регіонах за різних обставин різними мовами. Деякі ж російські вчені відносять Королівське Євангеліє до болгарських пам’яток – це відверта маніпуляція, оскільки рукопис створено в Королеві, він містить риси місцевого діалекту, тому це наша культурна спадщина, і тут нема предмету для дискусії”, – вважає Василь Шаркань.

29. перший аркуш КЄ

Перший аркуш Євангелія

 

Як привернути увагу до Королівського Євангелія?

Пришвидшити питання реставрації може популяризація особливої книги. Крім того, закарпатцям важливо знати про рукописний скарб, що засвідчує нашу духовність, давню історію і культуру. Інструменти, котрі допоможуть на цьому шляху, презентувала під час конференції до 620-річчя докторка філологічних наук, професорка кафедри журналістики УжНУ Галина Шумицька. Корисними, на її думку будуть: коректна й водночас приваблива історія-легенда, яка може стати основою для різних відеоробіт; публікації про пам’ятку в медіа, у наукових джерелах, на сайтах профільних міністерств, вебсторінках закладів освіти, інших навчально-наукових інституцій, у соцмережах; реклама – звукова, друкована, банерна, розміщена на білбордах і лайтбоксах, туристичних порталах, – усе важливо в комплексі. Ще одним інструментом може стати тематична фотозона з хештегами у місцях написання та збереження рукопису, чим може скористатися й громада села. Важливо залучати молодь до таких заходів. Цей крок, по суті, вже зроблено, оскільки пропоновані інструменти популяризації розроблені спільно зі студентами 3 курсу спеціалізації “Реклама та зв’язки з громадськістю”. 

В історії Королівського Євангелія надалі залишається багато запитань без відповідей. І не лише тих, що стосуються його написання та 500-літнього зникнення. За часів Незалежної України про особливу пам’ятку згадали тільки в 610-ту річницю та ініціювали перший дієвий проєкт, спрямований на збереження – створення факсимільного видання. Дискусії про необхідність реставрації тривають на всіх заходах, приурочених 620-річчю. Однак не зайве нагадати, що книга руйнувалася і до цього. Місце її збереження залишається незмінним уже 60 років. Текст пам’ятки досі малодосліджений. Загроза втрати реальна та близька. Прикро і те, що Євангеліє – не єдиний писемний шедевр Закарпаття, котрий потребує збереження. Створення сучасних належних умов для сотень особливих книг – рукописних і друкованих – життєва необхідність, якщо, утім, визначимося: історія й культура важливі для нас і майбутніх поколінь чи ні?    

 

* За цим лінком – відео про Королівське Євангеліє, яке підготував до 620-ї річниці доцент кафедри журналістики, один із дослідників книги Василь Шаркань.

 

Наталія Толочко спеціально для InfoPost.Media

Фото з архіву Одарки Сопко (Долгош)


Що таке Infopost.Media?

Це суспільно-політичне видання, яке розповідає українській аудиторії про національні меншини, а їм – про сучасну Україну. Ціль Infopost.Media – посилити національний діалог та згуртованість, протидіяти дезінформації та маніпуляціям, а також повернути Україну в її рідний дім – вільну спільну мультикультурну Європу.

Коментарі
Теги
Aldi Andrej Babiš ANO Baltic Pipe Bees Airline Cernăuți Charmsove Deti China-CEE Institute COVID COVID-19 Csillag D1 DC Comics DIO Ecaterina Teodoroiu Ed Sheeran eHranica Facebook fake fake news Fidesz Free Svydovets Gaz-System GLOBSEC GoCamp GoGlobal GPS GRUBB Henley Hofer Igor Matovič Infopost Ivan Korčok Juraj Jánošík Karpaty KMKSZ KÜRTŐSKALÁCS Latvia Lidl Liget Liget Budapest Ľudovít Štúr Luzhanka Malenykij robot MÁV media Milan Rastislav Štefánik Mistrál Nagyberegi OLO Omicron Panic Button Pentaxim PET Kupá Petr Fiala Pfizer Piráti+STAN Podzemne Hnutie Pretty Loud QR Rail Baltica Re:Open Zakarpattia RegioJet Romania Ryanair SaS Sinopharm Skoda Škoda Auto SkyUp SPD SPOLU Sputnik Tatra Ice Dome Tetraxim Tid(y)Up Timothy Snyder Tokaj UCEF Unicum Urban Balkan Beats Verorab Via Carpatia VUC WIND ROSE windrose wizz air ZEVO аварія авіакомпанія авіалінії авіарейс авіасполучення авіація австрія авто автобан автобус автомагістраль автомобіль автострада агресія агрохолдинг адвент аеропорт аеропорт Ужгород АЕС азартні ігри Азов айкідо активіст актор акція Албанія Александр Колб алкоголь алфавіт Альберт Газда Альянс Ангелус англіцизми Андреа Бочкор Андреа дель Верроккйо Андрей Бабіш Андрій Любка Андрій Макаревич Андрухович аномалія анонім античність армія архітектура асоціація асоційоване тріо АТБ атомна енергія Бабель Бабіш Бабкіна Баганич Базанов Байден Байстрюк сатани Балкани Банік банкнота батяр Бая Маре безвіз безпековий форум безробіття Безславні кріпаки Бела Ковач Белград Берегово Берлін Бернадетт Сель Бетмен бетяр бібліобус бібліотека бідність біженці бізнес білборд Білецький білінгвальність Білорусь Блінкен блокування Богдан Хмельницький богослужіння бограч Болгарія Большая рыба Борша борщ Боснія Боснія і Герцеговина ботанік ботсад Бразилія Братислава Брензович Брюссель Будапеш Будапешр Будапешт будинок будівлі будівництво Бузарест Буковель Буковина Бундестаг Бураш Бурштинська ТЕС Бухарест В'єтнам в'язниця в'язні ваакцина Вадаш Вадул-Сірет вакансії вакцина вакцинація вакцинація Угорщина валюта вантаж вартість Варшава Василь Брензович Василь Вишиваний Ватикан Велика Добронь Великі Береги Великобританія велосипед велосипедист Венера Верховина Ветеранська миля взуття вибори видавництво Комора викладання Винничук Виноградів виплада виробництво виселення Високі Татри вистава виш Вишеградська четвірка Вишиваний Вишиваний. Король України Вишне Немецке Вишнє Нємецке Відень відкрите небо відкрити бізнес відкрити бізнес у Словаччині відпочинок Відродження відходи віза візит війна війська військо вікенд Віктор Орбан Вікторія Нуланд Вільгельм фон Габсбурґ Віола фон Крамон Віталій Портніков ВНЗ вода водій вокзал Володимир Зеленський Ворожбит вплив Вроцлав ВУЗ вчитель Габсбург Габсбурґа газ газопровід газосховище Газпром галичани Галичина гастрономія Геґер гектар Гельсінкі генконсульство генсек генсек НАТО геотермали Герцеговина ГЕС гірлянди гірськолижний курорт Гобітхіл Гогольфест Гойс Головко голодомор Голокост голосування гонведи госпіталізація ГРА гральні заклади грант Греція громадянство Грузія Гуйяш гумор Гуморина гунгарікум гурт дамба Данілов Данніган Данте Аліг'єрі ДахаБраха Дебрецен дезінформація Делі Дельта демографія демократія демонтаж депортація депутат дерева держава Держдеп держдума Держмитслужба дефіцит Дещиця джинси дзьодо диверсант диверсія диктант диплом дипломат дипломна робота дипустанова дисидент дискаунтер дистанція дифтерія діаспора Діброва діджиталізація діти Діти Хармса Дія Дмитро Кулеба Дмитро Тужанський Дні України Дніпропетровщина додаток Долежал Донбас донор донорство допомога дорога дослідження ДПСУ дрон Друга світова війна ДТП Дубровник Дуда Дулеба Дунай Дюрчань Дяківці е-вибори е-демократія Еган Еде Ед Ширан Еде Еган екологія експерт експорт експрес електрика електроенергія емігранти еміграція Емінеску енергетика епідемія Ерош Пішта Естонія Євангеліє євро євроасоціація євроінтеграція Єврокомісія Європа Європарламент Європейський Союз Євросоюз ЄП ЄС Жиліна житло життя жінка жінки жовтень журналісти Забруднення Забужко завод Загайкевич Загонь Закарпатська область Закарпаття закон закон про освіту Закрапаття залізниця замки замок заробітна плата заробітчани зарплата Захонь заява збірка згуртованість Зеленський Земан землетрус земля зірки зловмисник злочин ЗМІ змова ЗНО Золтан Бабяк Золтан Мігай Нодь Золтан Мігаль Нодь Золтан Нодь зона Зоя Казанжи Зріні зростання іайдо ігри ігроманія ідентичність Ізмаїл Ілдіко Орос ілюмінація імміграція імпорт іноземці інспекція інститут інтеграція інтернат Інтерсіті інформація інфраструктура іпотека Ірак історія Італія Іштван Ійдярто Іштван Сабо Йоббік Кабмін кава кадри Казанжи Калуська ТЕЦ Канада канал карантин Катерина Бабкіна католики Каунас квартира у Будапешті квитки потяг КГБ кепм Кетрін Винник Київ Київська Русь Китай кібербезпека кіно кінорежисер Кіра Рудик Кішварда класик Клуж КМЄС КМКС КМУ книга книги КНР коаліція ковід колорит Колумб Комаром компанії композитор комунізм комуністи конкуренція Конституція консульство контрабанда конфлікт концерт кордон Королівське Євангеліє коронавірус коронаірус Корчок Косино коснпірологія Косово коференція Кошице Кошицький край КПП Краків Красноїльськ кредит Кривий Ріг криза Крим кримські татари Кубраков Кулеба культура купити житло купівля курорт курси курси словацької кухар кухня Кюртешколач Лаборець лазні Ласло Зубанич Ласло Палкович Ласнамяє Латвія латиниця ЛГБТ ЛГБТК Легинь Ленінград летовище лижі Литва лід лікар лікарня Лілія Гриневич літак література літка логістика логогтип локдаун Лорінц Ночо лоукост лоукостер Луганськ Лукашенко Лунык Львів Львівщина Любка Людовит Велислав Штур Ляшко магістраль Маккартні Макрон маніпуляція Марго-2021 Маріуполь-Рахів Маркі-Зай Марсель Онисько марш маршрут маска Матович медик медики медицина медична сестра медіафорум медперсонал медсестра медсестри Мей Маск меморандум меншина меншини мер Меркель МЗС Мирослав Жбірка митниця Мишка Япончик мігранти міграція Мідянка Мікеланджело Мілан Растіслав Штефаник Міллер Мілош Земан Мінінфраструктури міністр Мінрегіон Мінськ Мінфін Мінцифри міст місто місцеві вибори Міхай Емінеску Мішкольц мова МОЗ МОК Молдова молодь Москва музей музика Мукачево мультикультуралізм муніципалітет навчання надзвичайний стан народжуваність населення НАТО Нафтогаз національні меншини нація нацменшина нацменшини нелегали нерухомість Нижнє Селище Нижня Апша Нідерланди Ніжна революція Ніїредьгаза Німеччина Нова Зеландія Новий рік новини Новоросія Нолан НУШ обгін область обмеження обсерваторія обшуки ОДА Одеса окупація Олександра Саєнко олімпійські ігри Ольга Кобилянська Омікрон Онисько онлайн ООС опалення опера опитування опозиція Орбан освіта освітній закон Офіс президента Охрид палац палінка пандемія Папа Римський паприка ПАР Пардубіце парк парламент партизан партія паспорт паспортизація пендлер пенсійна система пенсія Первый балтийский канал перевезення переклад перекриття Перемишль перепис переробка Перечин персонал Петер Саган Петер Фіала петиція Петро Мідянка Пийтерфолво письменник письменниця Північна Македонія Північний потік Північний потік - 2 підготовка Підкарпатська Русь підпал підприємці підробка підтримка пістолет плагіат пластик ПЛР повітря повстання податок події подорож подорожі поезія пожежа поїзд покупки Полачек поліомієліт політик політика політики поліція пологи польори Польща поляки понтифік Портніков послуги посол посольство Потапі потяг поштовх правила Прага працевлаштування працевлаштування в Польщі праця президент прем'єр прем'єр-міністр премія прикордонники проби продукти проект пропаганда протест протидія дезінформації професійно-технічна освіта Прудентополіс Пряшів пункт пропуску Путін Радек Матула радіо радіодиктант Радянський Союз Ракоці ранов-над-Топльоу Растіслав Трнка ратифікація Рахів революція регіон рейс рейс Київ Ужгород рейс Ужгород Київ рейтинг реклама рекрутинг релігія реліквія ремонт ресторан Реткозі реформа Рига ріелтор Різдво рішення РНБО робота робота в Польщі роботи робоча сила Роза Вітрів розвиток ром роман роми ромська школа Росвигово російська мова Росія румуни Румунія русини Русь РФ С14 Сабо Сабольчверешмарт салямі саміт самоізоляція САП Сату Маре Саудівська Аравія СБУ Свидівець Свидовець свято сейсмологи секретар село Сенцов сепаратизм Сербія Сергій Жадан Сергій Квіт сертифікат сигарети Сібіу Сійярто Сікура сіль сім'я Сіярто сказ сканер скульптор скульптура скульптури слова словаки словацька культура Словаччина слоган смаколики смертність сміттєзвалище сміття собор Соваччина Солотвино сортувальна лінія сортування соціалізація соціологія соцопитування Союз спецслужба спиртне Спліт Спутник СРСР ССС СССР ставлення Стамбульська конвенція Станіца стартап статистика стереотип стерилізація стічні води столиця Столтенберг страви студенти супермаркет супкультура Сучава Схід Опера Східне партнерство США табір табори Таллін Таллінн тариф тарифи Тарту Татри театр Теб та НС телебачення телеграм теорія тепло теракт Теребле-Ріцька ГЕС термінал Тернопіль тероризм терористичний акт ТЕС тестування Тиса Тімішоара Тімоті Снайдер ткацтво товари товарообіг ТОП традиції трамвай транзит Трансильванія трансляція трансплантація транспорт тренер тривалість Триль Трнава трубопровід трудова міграція трудові мігранти Тужанський ТУКЗ – КМКС тунель Турда Турецький потік Туреччина туризм Туро Руді Тячів УГКЦ угода угорська угорська мова Угорське королівство угорці Угорщина Ужгород Ужгород-Одеса УжНУ Україна українська мова українці Укренерго Укрзалізниця університет УПА Урсула фон дер Ляєн уряд фабрика фактчекінг фарцовщики Федерація футболу Білорусі Федір Корятович фейк Фенешлітке Ференц ІІ Ракоці Ференц Лість фестиваль Фіала Фідес фільм фінансування Фінляндія Фльонц фольклор фонд фортеця форум фото фотограф Франциск Франція футбол хакери Харі Крішнан Харків Хегер Херсонський хоббіти Хоббітон Хорватія художник Хунгарія Центральна Європа церква цигарки цифровізація ціна ціни ЦПТО Чапутова Чебі-Погань червона зона черга черги Чернівці Чеська республіка четвірня Чехія Чехословаччина Чоп Чорногорія Чубай Чубаров Шандор Петефі Шанта Шарль Мішень шахта Шаштин шваби Швейцарія Швеція швидкість Шеремета Шкода школа Шкураков Шмигаль Шон Пенн шосе шпигунство штам штраф штрудель штучний інтелект щеплення Юморина ЮНЕСКО Юрай Яношик юрист Юрій Андрухович Юрій Винничук Ялта Яніка Мерило Янош Адер ярмарка ярмарки ярмарок