fbpx
10 május, 2022

Miért fontos Ukrajna győzelme a világ számára? 10 ok Timothy Snyder amerikai történésztől

Miért fontos Ukrajna győzelme a világ számára? 10 ok Timothy Snyder amerikai történésztől

Timothy Snyder, a Yale-i Egyetem professzorának felszólalása a Kijevi Biztonsági Fórum meghívására, 2022. május 8.

Timothy Snyder vagyok, történész. Meghívást kaptam, hogy beszéljek Önökkel az ukrán győzelem jelentőségéről.

Idén májusban mindannyian a győzelemre, vagy legalább a háború végére gondolunk. Beszélek Önöknek ennek a háborúnak a jelentőségéről, hogyan érhet véget ez a háború és hogyan kell véget érnie.

Тімоті Снайдер

Tíz okot szeretnék felhozni arra, hogy miért kell az ukrán győzelem paradigmájában gondolkodnunk.

Tíz ok, hogy miért fontos az ukrán győzelem nemcsak az ukrán állam, hanem a világ számára is.

Az első ok kulcsfontosságú: meggyőződésem szerint Ukrajna győzelme az egyetlen módja a béke elérésének. Nyilvánvalóan minden épeszű ember azt akarja, hogy ez a háború véget érjen. Meggyőződésem, hogy Ukrajna győzelme az egyetlen útja annak, hogy hogyan érhet véget ez a háború. Oroszország győzelme további orosz agresszióhoz vezetne. Ukrajna kapitulációja az orosz kegyetlenségek folytatását jelentené ukrán földön. Úgy gondolom, hogy a háború csak Ukrajna győzelmével, vagyis Ukrajna harctéren elért sikerével érhet véget, ami arra késztetné Oroszországot, hogy megértse: a tárgyalások az ő érdekeit szolgálják.

Másodszor, úgy gondolom, hogy Ukrajna győzelme fontos a régió biztonsága szempontjából. Az ukránok védelmének egyetlen módja az ukrán győzelem. Ugyanakkor ez a balti államok népeinek, továbbá Lengyelországnak, Romániának, Moldovának is nagyon fontos, hogy az orosz agresszió ne járjon sikerrel.

A harmadik ok, hogy miért fontos Ukrajna győzelme, mindenekelőtt a saját polgáraira vonatkozik. Nincs más módja az ukrán állampolgárok megvédésének, mint Ukrajna győzelme. Amíg a háború folytatódik, az orosz megszállás alatt ukránokat deportálnak, egyéb atrocitások érik őket, a meg nem szállt területeken pedig ukránok sokasága szenved az ágyúzásoktól és bombázásoktól. A 40 millió ukrán biztonságának egyetlen módja a háború befejezése, a háború befejezésének pedig az egyetlen módja Ukrajna győzelme.

A negyedik ok véleményem szerint nagyon fontos, és ez a demokrácia védelmére vonatkozik. Ez a háború azért zajlik, mert Ukrajna egy demokrácia. Ez a kiszámíthatatlan politikai rendszer, amely kiszámíthatatlan vezetők kiszámíthatatlan kombinációit szüli. És ez a kiszámíthatatlanság annyira elviselhetetlen Putyin és az orosz rezsim számára. Tehát egy újabb ok arra, hogy miért kell Ukrajnának győznie: a demokrácia védelme.

Ugyanakkor meggyőződésem szerint – és ez az ötödik pont – ez általánosan fontos a demokráciák számára. Ha Oroszország megnyerné ezt a háborút, az nagy győzelmet jelentene a demokráciát ellenző valamennyi erőnek, mindazoknak, akik ilyen vagy olyan erőszakot akarnak alkalmazni a demokráciák megdöntésére. Ukrajna győzelme azok győzelme, akik hisznek a törvényben, választásokra és a vezetőik felelősségre vonására törekednek. Fontos ez főleg azoknak, akik hajlandóak ezért kockázatot vállalni.

Ehhez kapcsolódik a hatodik ok. Ukrajna győzelme egy hagyományosan perifériásnak és gyarmatosítottnak tekintett állam győzelmét jelentené egy olyan erő fölött, amely magát központnak és birodalomnak tekintette. A birodalmi háborúk, mint azt a XIX. és a XX. század történetéből jól ismerjük, a politikai fejlődés bizonyos szakaszaira esnek. A birodalmi háborúk mindaddig folytatódnak, amíg a birodalmi erők biztosak abban, hogy meg tudják nyerni azokat. Az európai és más erők mindig eljutottak odáig, hogy rájöttek arra, hogy a birodalmi háború kimeríti őket, és ez nagyon jó. Mivel jelenleg birodalmi háború zajlik, amelyben az orosz vezetők azt állítják, hogy az ukrán nép és az ukrán állam nem létezik, Ukrajna győzelme már csak azért is fontos, hogy megvédje a következő alapelvet: minden nemzet egyenlő, az államok pedig tiszteletet érdemelnek. Más szóval, Ukrajna győzelme újabb lendületet ad a posztimperialista világnak.

Dayosh Kiev

Ha a posztimperialista világról beszélünk, Ukrajna győzelme fontosságának hetedik oka a második világháború emlékével kapcsolatos. Putyin számára a második világháború tanulsága az, hogy még több háborúra van szükség. Putyin számára a fasizmus feletti győzelem tanulsága az, hogy több fasizmusra van szükség. Putyin számára az imperializmus kudarcából levont tanulság az, hogy több imperializmusra van szükség. Putyin számára a második világháború tanulsága az, hogy a fasizmus szó bármit jelenthet, amit csak akar, és ez a szó gyűlöletbeszédként használható azokkal szemben, akiket ellenségének választott. A második világháború ezen olvasata nem győzhet.

Ma, ahogyan a háború folytatódik, fontos azt a második világháború fényében szemlélnünk, ahogy ez gyakran megtörténik. Többek között érdemes lehetőségként tekinteni rá azon értékek védelmére, amelyeket ez a háború megerősített vagy meg kellett hogy erősítsen. Például a másság toleranciája, a jogállamiság és a pluralizmus fontossága, a demokráciák közötti együttműködés fontossága.

Nyolcadik. Meggyőződésem, hogy Ukrajna győzelme nagyon fontos Oroszország jövője szempontjából. Szeretném hangsúlyozni: nem várom el az ukránoktól, hogy gondoljanak erre a tényezőre. Viszont mindannyiunk számára, akiknek fontos Európa és a világ biztonsága, nem mindegy, hogy milyen Oroszország mellett fogunk élni az elkövetkező évtizedekben. Ahhoz, hogy Oroszország úgymond normális országgá váljon, amelyben Oroszország érdekei jelentőséggel bírnak a vezetés számára, nagyon fontos, hogy Oroszország vereséget szenvedjen ebben a háborúban. Nagyon fontos, hogy az oroszok ne fogják fel többé földgyűjtésnek a nemzetközi politikát teljesen hamis mítoszok alapján. Fontosnak tartom, hogy az oroszok és a jövőbeli orosz kormány inkább Oroszország jövőjére és valós érdekeire gondoljon. És bár szeretném, ha egyáltalán nem lenne háború, a csatatéren való vereség előrelépés lenne egy ilyen típusú Oroszország számára. Egy olyan Oroszország, ahol a polgárok imperializmus nélkül gondolkodhatnak a jövőről. Oroszország, ahol a múlt nem válik mítosszá, amely olyan erősen befolyásolja a jelen döntéseit. Oroszország, ahol lehetséges az érdekek és a jövő figyelembevétele.

Kilencedik. Ukrajnának győznie kell, mert mint tudjuk, Ukrajna egy óriási élelmiszertermelő ország a világ többi része számára. A huszadik század történetében Ukrajna a csernozjomjai miatt minden oldalról gyarmatosítás tárgya volt. A jelenlegi háborúban azt látjuk, hogy Oroszország elsajátítja az ukrán élelmiszereket, és blokkolja az ukrán mezőgazdasági termékek exportját szerte a világon. Ha a háború folytatódik, Afrikában és szerte a világon az emberek egy lehetséges, majd valós élelmiszerhiánnyal szembesülhetnek. Ez nemcsak éhínséghez és halálhoz vezethet, hanem politikai instabilitáshoz is. Ukrajna győzelme és a világkereskedelem újraindítása ezt megakadályozná.

A tizedik pont, amely valamilyen módon összefoglalja az összes előzőt. Ukrajna győzelme nemcsak az ukránokat, hanem mindnyájunkat segítene abban, hogy figyelmünket a jövőre fordítsuk. Az orosz propagandával az a probléma – és ez mindannyiunkra jellemző, bár enyhébb formában –, hogy kizárólag a múltra épül. Olyan történelmi pillanatok keresésére épül, amikor nekünk igazunk volt, a többieknek pedig nem. Nem erre van szükség. Mindannyiunknak szüksége van jövőre. Szükségünk van a jövő politikájára, olyan eseményre, amely kizökkent a rutinból, és a jövő felé mutat. Nagyon fontosnak tartom, hogy az európaiak és mások segítsenek jövőt kínálni az ukránoknak a háború után – az EU-tagság és a hathatós segítség tekintetében, amely lehetővé teszi Ukrajna újjáépítését.

Ez viszont egy kétirányú folyamat. Ha nyitottak vagyunk arra, ahogyan Ukrajnára és erre a háborúra tekintünk, láthatjuk, hogy az ukránok számunkra is jövőt kínálnak.

Ha az ukránok nem harcolnának, ha kapitulálnának, a jövőnk, a demokráciák jövője most nagyon borús lenne.

Az ukránok harcukkal időt adnak más demokráciáknak.

Azt hiszem, ezt az időt arra kellene használnunk, hogy a jövőre gondoljunk. Nemcsak arról a jövőről, amikor Ukrajna az együttműködés különböző formáiban csatlakozik más demokráciákhoz, hanem a tágabb értelemben vett jövőről is, amikor – és ezt Ukrajna győzelme is bizonyítja – fontosak az egyéni tettek, az emberek vállalhatják a felelősséget, a lehetőségek határa szélesebb, mint gondolnánk, és a jövőben bekövetkező események jobbak lehetnek, mint gondolnánk.

Ukrajna és az ukrán győzelem ezt az utat mutatja nekünk.

Köszönöm a figyelmet.

 

Ця публікація доступна також українською мовою: Чому перемога України важлива для світу? 10 причин від американського історика Тімоті Снайдера

This column is also available in English: Why the Ukrainian Victory is Important for the World? 10 reasons from the American historian Timothy Snyder

 

InfoPost.Media

Hozzászólások