20 január, 2022

Hogyan tanulták a kárpátaljaiak az államnyelvet?

Hogyan tanulták a kárpátaljaiak az államnyelvet?

Kárpátalja lakosai két vagy akár három nyelven is beszélnek. Ám gyakran előfordul, hogy ezen a listán nem szerepel az ukrán nyelv. Az államynelv ismerete azonban nagyban könnyíti az életet:felvételt lehet nyerni a felsőfokú tanintézményekbe, állami intézményekben lehet dolgozni vagy forditásokat készíteni. Úgy döntöttünk, hogy megvizsgáljuk, két kárpátaljai lakos hogyan sajátította el az államnyelvet és boldogul vele a mindennapi életben.

Gál Stefániának magyar gyökerei vannak. Gyerekkorában két nyelv vette korül: a magyar és az ukrán. A lány elméselte, hogyan és milyen nyelven folynak a beszélgetések a családjában , illetve melyik nyelvet választotta a tanuláshoz.

Штефанія Гал 

„Magyarországon születtem, de Kárpátalján nőttem fel. Jelenleg Ungváron élek a családommal. Szüleim magyar és ukrán nyelven is beszélnek. Édesanyámmal többnyire ukránul, édesapámmal pedig magyarul beszélek. Ez adott lehetőséget számomra, hogy megfeleően elsajátítsam mindkét nyelvet, valamint akadálymentesen tanuljak ukrán tannyelvű iskolában 11 éven keresztül. Az osztálytársaimmal ukránul beszélgettem, de sok olyan barátom van, akivel magyarul beszélgetek”, – mesélte.

A lány elmondása szerint, az alsó tagozat elvégzése után volt választása, hogy ukrán vagy magyar tannyelvű iskolában folytassa tanulmányait. Ő az ukrán tannyelvűt választotta. Jelenleg az Ungvári Nemzeti Egyetem harmadéves hallgatója  „Nemzetközi kapcsolatok” szakirányon.

„Az iskola elvégzése után megértettem, hogy sokkal jobban beszélem az ukrán nyelvet mint a magyart. A felvételi során fontos szerepe volt a külső független tesztelés eredményének. Ukrán nyelvből és irodalomból például 183 pontot szereztem ”, – magyarázta Stefánia. 

Elmondása szerint, a nyelvek ismerete lehetőségeket ad  fordítási tevékenység folytatására, kirándulások szervezésére, illetve az ukrán kultúra külföldiekkel való megismertetésére is.

Каміла Горват

Egy másik hősünk Horváth Kamilla, aki Ungváron született és nőtt fel. 

„Az iskolában jól tanultam. A tanáraim segítettek az ukrán nyelv tanulásában, biztosították az oktatóanyagokat, hogy még jobban elsajatítsam a szabályokat és a nyelvet egyaránt. Szerencsém volt, ugyanis az ukrán nyelvet könnyen el tudtam sajátítani. Ez nagy örömmel töltött el engem és a szüleimet is. A tanárok tehetséges tanulónak tartottak ”, – emlékszik vissza Kamilla.

Ebben az évben bachelor diplomát szerzett az Ungvári Nemzeti Egyetemen. 

„Természetesen a felvételi során az ukrán nyelv ismerete nagyon fontos. A helyes és a pontos nyelvhasználat az előadók és csoporttársákkal való kommunikáció során elengedhetetlen. Nagyon fontos az egyetemi tanulmányok során helyesen megérteni a tananyagot, illetve a vizsgaidőszak alatt nem izgulni. Júliusban bachelor diplomát szereztem szociális munka szakirányzaton ”, – meséli hősünk. 

Kamilla úgy véli, hogya z ukrán nyelv ismerete nem csupán a tanulás szempontjából fontos. 

„Ukrajnában élek, ezért hasonlóan a többi állampolgárhoz, nekem is beszélnem kell az államnyelvet. Ily módon tudjuk kimutatni a tiszteletet országunk felé, illetve hazaszeretetből is példát tudunk mutatni”, – véli a lány.

Az ukrán nyelv ismerete lehetőséget ad a külső független tesztelés sikeres letételére,elősegíti a bejutást a kiszemelt egyetemre, munkalehetőséget ad bármilyen szférában az ország bármelyik szegletében. Az ukrán nyelv sikeres tanulása azonban nagyban függ a tanulótól valamint a közeliek támogatásától is. Azonkívül, hogy a nemzeti kisebbségek képviselőinek lehetőségük van anyanyelvükön tanulni, számos lehetőség van az ukrán nyelv tanulásásra is. Például a „Tanuljunk együtt” proekt számos ilyen módszert sorakoztat fel. Már levezetésre került néhány #BombeZNO néven futó nyelvi tábor a kárpátaljai és a csernyivci végzősök számára. 

„A nyelvi táborok során a gyerekek, akik nem megfelelően beszélik az ukrán nyelvet, vagy nem rendelkeznek azzal a közeggel, ahol ezt használni tudnák, teljesen új kommunkációs tapasztalatot kapnak. Játékos formában jobban elsajátítható a tananyag, illetve gyorsabban bővül a szókincskészlet is. A táborok után, olyan eszközeik vannak amelyek segítenek sikeresen leadni a külső független tesztelést. Például, hogyan írjunk gyorsan és a szabályok betartása mellett fogalmazást 100 szóból”, – meséli a Makkosjánosi Középiskola igazgatója Izsák Éva. 

Érdekes játékokat, didaktikai kártyákat, énekeket és sok más hasznos anyagot találhatunk abban a segédkönyvben, amelyik a #BombeZNO: módszertani anyagok nevet viseli, és amelyik segítséget nyújt az ukrán nyelv tanulásásban. A nyelvtanulásban azonban nem csak a tanuló akarata fontos, hanem a tanár minőségi segítsége is.

Képességeik és tudásuk magasabb szintre való emelésének érdekében, azon pedagógusok, akik Kárpátalján oktatnak, lehetőséget kapnak egy online tanfolyam elvégzésére.(„Ukrán nyelv a fizikusoknak és lírikusoknak”) Azon tanárok számára hasznos, akik természettudományi csoportba tartozó tantárgyakat (biológia, fizika, kémia) és matematikát oktatnak a nemzeti kisebbségi iskolákban. A tanfolyam segít növelni az ukrán nyelv elsajátítottsági szintjét és elősegíti a hatékony kommunikáció fejlesztését az oktatási folyamat során. 

 

*Ez az anyag az Európai Únió illetve Finnország Külügyminisztériumának anyagi támogatásával készült el. A cikk tartalma csakis a kiadó felelőssége és nem feltétlenül tükrözi az Európai Únió, illetve Finnország Külügyminisztériumának nézeteit.

 

InfoPost.Media

Hozzászólások